Shiatsu

 

Shiatsu betekent “vingerdruk”. De traditionele acupunctuur-punten worden nu niet met naalden behandeld, maar door aanraking, hetzij met druk (van vingers, handen of voeten) op de punten, hetzij door massage van de energiebanen (meridianen) waarop de punten liggen.

Verwarmen
Shiatsu kan worden aangevuld met verwarming (moxa of kompressen) of koppen zetten (cupping) en met Chinese kruiden.

Werkwijze van Shiatsu en acupunctuur
Voelen, aanraken, pols opnemen, vragen stellen. Er wordt binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze gekeken hoe de totale toestand van de mens is.

Een goede therapeut zal samen met hem of haar kijken hoe het komt dat een ziekte zich in hem of haar openbaart.

Bewustwording
De bedoeling daarvan is, dat er een proces van bewustwording op gang wordt gebracht. Dat is de eerste stap op weg naar genezing op een dieper niveau.
Achtergronden van Shiatsu en acupunctuur
Eén van de theorieën waarop TCM – en daarmee Shiatsu – is gebaseerd is de yin-yang theorie.
Shiatsu- en acupunctuurtoepassingen:

 • Allergie
 • Baby-ontwikkeling
 • Hoofdpijn
 • Hooikoorts
 • Hyperventilatie
 • Knie – pijn
 • Maagpijn
 • Menstruatieklachten
 • Muisarm – RSI
 • Nek-, schouder- armen
 • Oor- en gehoorklachten
 • Psoriasis
 • Psychische klachten
 • Rugklachten
 • Slaapproblemen
 • Spataderen
 • Whiplash
 • Niet zwanger worden

Yin en Yang in het menselijk lichaam
Ook in het menselijk lichaam worden yin en yang onderscheiden: zo is de bovenkant van het lichaam yang en de onderkant yin; de achterkant is yang, de voorkant is yin.
De Chinezen ontdekten dat iemand ziek wordt als het evenwicht tussen yin en yang in het lichaam verstoord is geraakt. Het kan zijn dat de balans teveel naar één kant is doorgeslagen, maar ook is het mogelijk dat de stroom van voortdurende verandering ergens stagneert.

Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar ook door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren.
Als ziekte een uiting is van een verstoord evenwicht of van stagnatie van de levensenergie, dan kun je je voorstellen, dat genezing kan plaatsvinden door het evenwicht te herstellen of de stroom weer op gang te brengen.
Dat is wat een acupuncturist of shiatsu-therapeut doet: hij behandelt de energiebanen of meridianen (waarover verderop meer) die in je lichaam aanwezig zijn en de daarop aanwezige punten, door:

 • massage (Tui Na, Shiatsu)
 • druk (Shiatsu)
 • verwarming (moxa)
 • koppen zetten (cupping) of het plaatsen van naalden (acupunctuur)

Yin en Yang
De yin-yang theorie is een model, een methode, een concept, om de verschijnselen in het universum te verklaren. En omdat ieder mens een universum “in het klein” is, kan het ook verklaren wat er in jou gebeurt.

De yin-yang-theorie beschrijft hoe Qi – de universele energie waaruit alles is opgebouwd – zich splitst in verschillende kwaliteiten en hoe deze krachten op elkaar inwerken.

De woorden yin en yang zijn dan misschien Chinees, maar waar ze voor staan is universeel. Yin staat voor koude, nacht, winter, binnen en Yang voor warmte, dag, zomer, buiten en zo verder.
Uiteraard houden deze begrippen geen waardering in: beide, Yin en Yang zijn even waardevol, onmisbaar, beide een deel van het geheel.

Yang noch yin, mannelijk noch vrouwelijk, dag noch nacht kunnen op zichzelf bestaan. Iets is warm, omdat er ook zoiets als kou bestaat. Als kou niet zou bestaan zouden we iets niet warm kunnen noemen.
Yin en yang vormen dus een paar. Een paar van tegenstellingen of liever, tegendelen en beide zijn deel van een geheel.
Samen vormen ze een eenheid.
En yin en yang beïnvloeden elkaar: naarmate het lichter wordt, verdwijnt de duisternis, in de mate waarin het kouder wordt, verdwijnt de warmte. Volgende pagina over Yin en Yang.

Meridianen en acupunctuurpunten
Wat zijn dat nou eigenlijk?

Meridianen zijn volgens de Chinese geneeskunde de energiekanalen in je lichaam waardoor de Qi, de levensenergie dus, stroomt.

Stel je een meridiaan maar voor als een beek: een beek die stroomt door je lichaamslandschap en daarbij de meest natuurlijke weg volgt. Het water in die beek is de Qi die je doet leven.

Idealiter is er genoeg energie op de juiste plaats en stroomt de beek zonder opstoppingen.

Behandelaar: Lex