Reiki

Reiki is een eenvoudige en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging gewerkt wordt.

Reiki energie is bij een ieder van ons aanwezig. Het was ooit universeel aanwezig en het is nooit de opzet geweest dat het verloren zou gaan. Reiki heeft een lange geschiedenis vooral in India en Tibet. De kinderen ontvingen de Reiki I training als ze naar school gingen. Voor hen die zich bezighielden met onderwijs en opvoeding was de mastertraining Reiki III verplicht.

Veranderingen op allerlei gebied heeft er toe geleidt dat de kennis van Reiki verloren is gegaan. Toen een Japanse man MIkao Usui, in de 19de eeuw op zoek ging naar de geneesmethoden van Jezus en van Boeddha, vond hij oude relicten van een helende energie in de vroege cultuur van Shiva, in de esoterische leer van India. Na een lange zoektocht vond hij zijn intrek in een Zen-boeddhistisch klooster, waar hij de teksten met de heelkundige formule vond. Zo is de oude kennis van Reiki herontdekt.

Reiki betekent ‘universele levenskracht’. In de levensenergie van Reiki, heeft de persoon die is ingewijd als Reiki-behandelaar zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en ontdaan van obstakels door de Reiki-inwijdingen. Deze persoon ontvangt niet alleen een verhoging van levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar wordt verbonden met de bron van alle universele Ch’i of Ki.

De Reiki-energie heelt de totale mens en werkt op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak. Je bent als heler een doorgever van universele energie. Wat voor zowel jezelf als de persoon die je behandelt een helende ervaring is.